Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylenia i obrony immunitetu poselskiego (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
Wprowadzenie do obrotu w celu uprawy kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie (B7-0007/2014)ЍЍ
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
Obywatelstwo UE na sprzedaż (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
Sprawozdanie z postępów Serbii w 2013 r. (B7-0006/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (B7-0004/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
Sprawozdanie o postępach Islandii w 2012 r. oraz perspektywach powyborczych (B7-0005/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
Sytuacja w Sudanie Południowym (RCB7-0018/2014, B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014, B7-0032/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
Strategia UE na rzecz osób bezdomnych (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
Program działań prezydencji greckiej (debata)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Środa, 15 stycznia 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna