Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kalendarz sesji Parlamentu na rok 2015
P7_CRE-REV(2014)01-15
Środa, 15 stycznia 2014 r.
html 
Uchylenie decyzji Rady 2007/124/WE, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Środa, 15 stycznia 2014 r.
html 
Odnowienie umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między UE i Rosją (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Środa, 15 stycznia 2014 r.
html 
Nominały i parametry techniczne monet euro przeznaczonych do obiegu (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Środa, 15 stycznia 2014 r.
html 
Przyszłość stosunków UE-ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Środa, 15 stycznia 2014 r.
html 
Tachografy i przepisy socjalne odnoszące się do transportu drogowego (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Środa, 15 stycznia 2014 r.
html 
Przyznawanie umów koncesyjnych (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Środa, 15 stycznia 2014 r.
html 
Zamówienia publiczne (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Środa, 15 stycznia 2014 r.
html 
Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Środa, 15 stycznia 2014 r.
html 
Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Środa, 15 stycznia 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna