Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oznaczenia geograficzne aromatyzowanych produktów sektora wina (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Wtorek, 14 stycznia 2014 r.
html 
Technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (A7-0430/2013 - Chris Davies)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Wtorek, 14 stycznia 2014 r.
html 
Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Wtorek, 14 stycznia 2014 r.
html 
Kryzys żywnościowy, oszustwa w łańcuchu dostaw żywności i nadzór nad nimi (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Wtorek, 14 stycznia 2014 r.
html 
Skuteczne inspekcje pracy jako strategia na rzecz poprawy warunków pracy w Europie (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Wtorek, 14 stycznia 2014 r.
html 
Udział finansowy pracowników w dochodach przedsiębiorstw (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Wtorek, 14 stycznia 2014 r.
html 
Ochrona socjalna dla wszystkich, w tym dla osób samozatrudnionych (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Wtorek, 14 stycznia 2014 r.
html 
Nowy okres programowania polityki spójności (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Wtorek, 14 stycznia 2014 r.
html 
Odpady z tworzyw sztucznych w środowisku (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Wtorek, 14 stycznia 2014 r.
html 
Znak jakości dla produktów regionalnych (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Wtorek, 14 stycznia 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna