Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wyniki szczytu w Wilnie i przyszłość Partnerstwa Wschodniego, w szczególności w odniesieniu do Ukrainy (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Czwartek, 12 grudnia 2013 r.
html 
Sprawozdanie z postępów Albanii w 2013 r. (B7-0556/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Czwartek, 12 grudnia 2013 r.
html 
Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 grudnia 2013 r. (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Czwartek, 12 grudnia 2013 r.
html 
Problemy konstytucyjne związane z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w UE (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Czwartek, 12 grudnia 2013 r.
html 
Stosunki Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy państw członkowskich (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Czwartek, 12 grudnia 2013 r.
html 
Polityka zielonej infrastruktury (B7-0549/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Czwartek, 12 grudnia 2013 r.
html 
Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Czwartek, 12 grudnia 2013 r.
html 
Wezwanie do wymiernych i wiążących zobowiązań na rzecz zwalczania uchylania się od opodatkowania i unikania podatków w UE (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Czwartek, 12 grudnia 2013 r.
html 
Program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program Perykles 2020) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Zmiana rozporządzenia (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Informacja prawna