Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Umowa między Unią Europejską a Republiką Armenii dotycząca zasad udziału Republiki Armenii w programach unijnych (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Umowa między Unią Europejską a Republiką Francuską w sprawie stosowania do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy prawodawstwa unijnego dotyczącego opodatkowania (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Koordynacja działalności darczyńców UE w zakresie pomocy rozwojowej (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Ustanowienie wspólnych zasad i procedur wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Instrument na rzecz Stabilności (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Europejski Instrument Sąsiedztwa (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Instrument Partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Informacja prawna