Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Program na rzecz przemian i innowacji społecznych (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Czwartek, 21 listopada 2013 r.
html 
Program działań na rzecz środowiska i dla klimatu (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Czwartek, 21 listopada 2013 r.
html 
Program działań dla podatków (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Czwartek, 21 listopada 2013 r.
html 
Program działań dla ceł (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Czwartek, 21 listopada 2013 r.
html 
Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (Wypłacalność II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Czwartek, 21 listopada 2013 r.
html 
Stan realizacji dauhańskiej agendy rozwoju (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Czwartek, 21 listopada 2013 r.
html 
Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (B7-0466/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Czwartek, 21 listopada 2013 r.
html 
Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Czwartek, 21 listopada 2013 r.
html 
Europejska baza technologiczno-przemysłowa sektora obronnego (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Czwartek, 21 listopada 2013 r.
html 
Wymiar społeczny UGW (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Czwartek, 21 listopada 2013 r.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Informacja prawna