Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wspólna organizacja rynków produktów rolnych - Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej - Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (debata)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (głosowanie)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Procedura budżetowa 2014: wspólny projekt
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Uruchomienie instrumentu elastyczności - finansowanie cypryjskich programów funduszy strukturalnych (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Budżet korygujący nr 9/2013: Uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii (susza i pożary lasów w 2012 r.) oraz Niemiec, Austrii i Republiki Czeskiej (powódź w maju i czerwcu 2013 r.) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE - susza i pożary lasów w Rumunii, powodzie w Niemczech, Austrii i Republice Czeskiej (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków przewidzianych w budżecie ogólnym UE na rok budżetowy 2013 na rzecz Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia środków przeznaczonych dla Francji, Włoch i Hiszpanii (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Europejskie systemy radionawigacji satelitarnej (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Pomoc makrofinansowa dla Jordanii (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
Umowa UE-Rosja w sprawie prekursorów narkotyków (A7-0342/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Środa, 20 listopada 2013 r.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Informacja prawna