Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Projekt budżetu korygującego nr 7/2013 - Zwiększenie środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), aby zaradzić bezrobociu wśród młodych ludzi, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu we Francji, Włoszech i w Hiszpanii (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Projekt budżetu korygującego nr 8/2013 (PBK2 a) - zwiększenie płatności według działów WRF i niedobór środków na płatności w budżecie na 2013 r. (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials z Hiszpanii) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Program Erasmus dla wszystkich (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Program „Kreatywna Europa” (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Program „Europa dla obywateli” (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Instrument „Łącząc Europę” (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Informacja prawna