Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Transeuropejska sieć transportowa (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Statystyki dotyczące rolnictwa i rybołówstwa (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Ochrona i użytkowanie cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Dodatkowy program badawczy na potrzeby projektu ITER (2014-2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Programy pomocy dotyczące likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii, na Litwie i na Słowacji (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich - Europejski Fundusz Społeczny - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a cel „Europejska współpraca terytorialna” - Fundusz Spójności - Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (debata)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Wtorek, 19 listopada 2013 r.
html 
Instrument „Łącząc Europę” - Transeuropejska sieć transportowa (debata)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Poniedziałek, 18 listopada 2013 r.
html 
Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (debata)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Poniedziałek, 18 listopada 2013 r.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Informacja prawna