Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/025IT/Lombardia - Włochy (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Wtorek, 8 października 2013 r.
html 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili - Włochy (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Wtorek, 8 października 2013 r.
html 
Korupcja w sektorze publicznym i prywatnym: wpływ na prawa człowieka w krajach trzecich (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Wtorek, 8 października 2013 r.
html 
Wczesne planowanie polityki: wpływ budżetu na budowanie potencjału (A7-0265/2013 - James Elles)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Wtorek, 8 października 2013 r.
html 
Międzynarodowe prawo prywatne i zatrudnienie (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Wtorek, 8 października 2013 r.
html 
Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy w sprawie Konwencji o pracy na morzu (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Wtorek, 8 października 2013 r.
html 
Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Wtorek, 8 października 2013 r.
html 
Protokół uzgodniony między UE a Islamską Republiką Mauretańską ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Wtorek, 8 października 2013 r.
html 
Ludobójstwo ze względu na płeć: zaginione kobiety? (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Wtorek, 8 października 2013 r.
html 
Ograniczenia budżetowe dla władz regionalnych i lokalnych w odniesieniu do funduszy strukturalnych UE (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Wtorek, 8 października 2013 r.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Informacja prawna