Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Produkty biobójcze (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Uprawa roślin (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego - Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych - Agencja Kolejowa Unii Europejskiej - Jednolity europejski obszar kolejowy - Bezpieczeństwo kolei - Interoperacyjność systemu kolei (ciąg dalszy debat)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego - Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych - Agencja Kolejowa Unii Europejskiej - Jednolity europejski obszar kolejowy - Bezpieczeństwo kolei - Interoperacyjność systemu kolei (ciąg dalszy debat) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Porządek obrad
P7_CRE-REV(2014)02-24
Poniedziałek, 24 lutego 2014 r.
html 
Docelowe zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidziane na 2020 r. (debata)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Poniedziałek, 24 lutego 2014 r.
html 
Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich (debata)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Poniedziałek, 24 lutego 2014 r.
html 
Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (debata)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Poniedziałek, 24 lutego 2014 r.
html 
Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Czwartek, 6 lutego 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna