Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Czwartek, 6 lutego 2014 r.
html 
Zalecenie dotyczące decyzji zgodnie z art. 88 ust. 2 i 3 regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia Komisji w sprawie kraju lub miejsca pochodzenia świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wieprzowego, baraniego i koziego oraz drobiu (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Czwartek, 6 lutego 2014 r.
html 
Zalecenie dotyczące decyzji zgodnie z art. 87a ust. 4 Regulaminu w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr .../... z dnia 28 sierpnia 2013 r. wprowadzającego załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (B7-0089/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Czwartek, 6 lutego 2014 r.
html 
Zalecenie dotyczące decyzji zgodnie z art. 88 ust. 4 lit. d) oraz art. 87a ust. 6 Regulaminu w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji (UE) nr .../... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w szczególności w celu określenia wolumenów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które mają zostać sprzedane na aukcji w latach 2013-2020 (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Czwartek, 6 lutego 2014 r.
html 
Sytuacja na Ukrainie (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Czwartek, 6 lutego 2014 r.
html 
Sytuacja w Syrii (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Czwartek, 6 lutego 2014 r.
html 
Sytuacja w Egipcie (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Czwartek, 6 lutego 2014 r.
html 
Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2013 r. (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Czwartek, 6 lutego 2014 r.
html 
Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2013 r. (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Czwartek, 6 lutego 2014 r.
html 
Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2013 r. (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Czwartek, 6 lutego 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna