Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Protokół między Unią Europejską a Republiką Gabońską ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów (A7-0049/2014 - João Ferreira) (głosowanie)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Przywóz opastuna (Thunnus obesus) (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Protokół między Unią Europejską a Republiką Gabońską ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów (A7-0049/2014 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Zawarcie Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w zakresie stosowania prawa konkurencji (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Zawierane przez UE umowy o współpracy dotyczące realizacji polityki konkurencji - dalsze działania (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Traktat o handlu bronią (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna