Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Przyszłość małych gospodarstw rolnych (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Wtorek, 4 lutego 2014 r.
html 
Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Wtorek, 4 lutego 2014 r.
html 
Plan działania na rzecz przemysłu stalowego w Europie (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Wtorek, 4 lutego 2014 r.
html 
Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (debata)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Wtorek, 4 lutego 2014 r.
html 
Przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (debata)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Wtorek, 4 lutego 2014 r.
html 
Przyszłość małych gospodarstw rolnych (krótka prezentacja)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Poniedziałek, 3 lutego 2014 r.
html 
Wprowadzenie do obrotu w celu uprawy kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie (B7-0007/2014)ЍЍ (głosowanie)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna