Dezbateri
1.864 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Atribuirea contractelor de concesiune - Achiziţiile publice - Achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (dezbatere)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Marţi, 14 ianuarie 2014
html 
Mierea (dezbatere)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Marţi, 14 ianuarie 2014
html 
Combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice (dezbatere)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Luni, 13 ianuarie 2014
html 
Criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul aferent (prezentare succintă)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Luni, 13 ianuarie 2014
html 
Modificarea anumitor regulamente în domeniul pescuitului și al sănătății animale ca urmare a schimbării statutului Mayotte (A7-0425/2013 - João Ferreira) (vot)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Modificarea Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește regiunile ultraperiferice franceze, în special Mayotte (A7-0405/2013 - David Casa)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Modificarea Directivei 2010/18/UE a Consiliului ca urmare a schimbării statutului Mayotte (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Ecoinovarea - locuri de muncă şi creştere economică prin intermediul politicii de mediu (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Modificarea anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică