Dezbateri
1.864 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Modificarea anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Conturi de plăţi (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Modificarea anumitor directive în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Modificarea anumitor regulamente în domeniul pescuitului și al sănătății animale ca urmare a schimbării statutului Mayotte (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Regulamentul delegat (UE) al Comisei de modificare a anexelor I, II și IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (B7-0547/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei din 28 august 2013 de stabilire a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (B7-0546/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
Progresele înregistrate în implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor (B7-0555/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Joi, 12 decembrie 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Notă juridică