Dezbateri
1.864 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Politica industrială spațială a UE (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Marţi, 10 decembrie 2013
html 
Valorificarea potențialului cloud computingului în Europa (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Marţi, 10 decembrie 2013
html 
Raportul de evaluare referitor la OAREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Marţi, 10 decembrie 2013
html 
Politica comună în domeniul pescuitului (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Marţi, 10 decembrie 2013
html 
Organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Marţi, 10 decembrie 2013
html 
Atlanticul de Nord-Est: stocurile de specii de adâncime și pescuitul în apele internaționale (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Marţi, 10 decembrie 2013
html 
Mecanismul de protecţie civilă al Uniunii (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Marţi, 10 decembrie 2013
html 
Contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Marţi, 10 decembrie 2013
html 
Importurile de orez originar din Bangladesh (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Marţi, 10 decembrie 2013
html 
Calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Marţi, 10 decembrie 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Notă juridică