Dezbateri
1.864 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Statele terţe şi organizaţiile cu care Europol încheie acorduri (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Cadrul juridic aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Dispoziții comune privind fondurile europene (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Fondul social european (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Fondul european de dezvoltare regională şi obiectivul referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Fondul european de dezvoltare regională și obiectivul de cooperare teritorială europeană (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Fondul de coeziune (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Gruparea europeană de cooperare teritorială (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Notă juridică