Dezbateri
1.864 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Documente cu informaţii-cheie referitoare la produsele de investiţii (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Organizarea comună a piețelor produselor agricole (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Dispoziţiile tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care sunt afectate sau amenințate de dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară, precum și la normele privind dezangajarea pentru anumite state membre (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Alocarea financiară din Fondul social european pentru anumite state membre (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Stabilirea sediilor instituţiilor Uniunii Europene (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Miercuri, 20 noiembrie 2013
html 
Cadrul financiar multianual 2014-2020 - Acordul interinstituţional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (dezbatere)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Marţi, 19 noiembrie 2013
html 
Cadrul financiar multianual 2014-2020 - Acordul interinstituţional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (dezbatere) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Marţi, 19 noiembrie 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Notă juridică