Dezbateri
1.864 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/025 IT/Lombardia - Italia (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Marţi, 8 octombrie 2013
html 
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili - Italia (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Marţi, 8 octombrie 2013
html 
Corupția din sectorul public și sectorul privat: impactul asupra drepturilor omului în țările terțe (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Marţi, 8 octombrie 2013
html 
Planificarea orientată spre viitor a politicilor: implicații bugetare pentru consolidarea capacităților (A7-0265/2013 - James Elles)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Marţi, 8 octombrie 2013
html 
Dreptul internațional privat și domeniul ocupării forței de muncă (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Marţi, 8 octombrie 2013
html 
Responsabilităţile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat cu privire la Convenţia privind munca în domeniul maritim (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Marţi, 8 octombrie 2013
html 
Fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Marţi, 8 octombrie 2013
html 
Protocolul dintre UE şi Mauritania de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Marţi, 8 octombrie 2013
html 
Genicidul: femeile lipsă? (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Marţi, 8 octombrie 2013
html 
Constrângerile bugetare cu care se confruntă autoritățile regionale și locale în materie de cheltuieli din fondurile structurale UE în statele membre (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Marţi, 8 octombrie 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Notă juridică