Dezbateri
1.864 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Recomandare de decizie, depusă în conformitate cu articolul 88 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei în ceea ce privește indicarea țării de origine sau a locului de proveniență pentru carnea proaspătă, refrigerată sau congelată de animale din specia porcină, ovină, caprină și de păsări de curte (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Recomandare de decizie, depusă în conformitate cu articolul 87a alineatul (4) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul delegat (UE) nr. .../... al Comisiei din 28.8.2013 de stabilire a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (B7-0089/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Recomandare de decizie, depusă în conformitate cu articolul 88 alineatul (4) litera (d) și articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură, de a nu se opune proiectului de regulament (UE) nr. …/... al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în special pentru a determina volumele de certificate de emisii de gaze cu efect de seră care urmează să fie scoase la licitație în perioada 2013-2020 (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Situația din Ucraina (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Situația din Siria (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Situația din Egipt (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Muntenegru (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Joi, 6 februarie 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică