Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Harmonogram schôdzí Parlamentu v roku 2015
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Zrušenie rozhodnutia Rady 2007/124/ES, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Obnovenie dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi EÚ a Ruskom (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Nominálne hodnoty a technické špecifikácie euromincí určených do obehu (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Budúcnosť vzťahov EÚ – ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Tachografy a právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Udeľovanie koncesií (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Verejné obstarávanie (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Obstarávanie vykonávané subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Prístup tovaru a služieb na trhy verejného obstarávania (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie