Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zemepisné označenia aromatizovaných vínnych výrobkov (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorok, 14. januára 2014
html 
Technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (A7-0430/2013 - Chris Davies)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorok, 14. januára 2014
html 
Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorok, 14. januára 2014
html 
Potravinová kríza, podvody v potravinovom reťazci a jeho kontrola (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorok, 14. januára 2014
html 
Účiné pracovné inšpekcie ako stratégia na zlepšenie pracovných podmienok (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorok, 14. januára 2014
html 
Finančná účasť zamestnancov na ziskoch podnikov (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorok, 14. januára 2014
html 
Sociálna ochrana pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorok, 14. januára 2014
html 
Nové programové obdobie politiky súdržnosti (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorok, 14. januára 2014
html 
Riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorok, 14. januára 2014
html 
Regionálne značky kvality (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorok, 14. januára 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie