Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Zmena určitých nariadení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných a vykonávacích právomocí na účely prijímania určitých opatrení (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Platobné účty (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Zmena určitých smerníc v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Európsky námorný a rybársky fond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Činnosť Únie na podporu iniciatívy Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Zmena určitých nariadení v oblasti rybolovu a zdravia zvierat z dôvodu zmeny štatútu Mayotte (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa menia prílohy I, II a IV k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (B7-0547/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/... z 28. 8. 2013, ktorým sa stanovuje príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (B7-0546/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Dosiahnutý pokrok vo vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov (B7-0555/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie