Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Výsledky samitu vo Vilniuse a budúcnosť Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Správa o pokroku Albánska za rok 2013 (B7-0556/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Prípravy na zasadnutie Európskej rady (19. – 20. decembra 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Ústavné problémy viacstranného riadenia v EÚ (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Vzťahy Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Politika v oblasti zelenej infraštruktúry (B7-0549/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Výzva na merateľný a konkrétny záväzok proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v EÚ (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Štvrtok, 12. decembra 2013
html 
Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
Zmena nariadenia (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Streda, 11. decembra 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie