Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2011)01-18
Utorok, 18. januára 2011
html 
A7-0361/2010
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE(2011)01-18
Utorok, 18. januára 2011
html 
A7-0375/2010
Vysvetlenia hlasovania (3)
P7_CRE(2011)01-18
Utorok, 18. januára 2011
html 
A7-0376/2010
Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)
P7_CRE(2011)01-18
Utorok, 18. januára 2011
html 
Dôsledky výskytu dioxínu v krmive pre zvieratá v Európskej únii (rozprava)
P7_CRE(2011)01-17
Pondelok, 17. januára 2011
html 
Dohoda medzi EÚ a Kamerunom o práve v lesnom hospodárstve – Dohoda medzi EÚ a Konžskou republikou o práve v lesnom hospodárstve – Dobrovoľné dohody o partnerstve v rámci režimu FLEGT (pokračovanie rozpravy)
P7_CRE(2011)01-17
Pondelok, 17. januára 2011
html 
Jednominútové vystúpenia (článok 150)
P7_CRE(2011)01-17
Pondelok, 17. januára 2011
html 
Poľnohospodárstvo ako strategické odvetvie v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou (stručná prezentácia)
P7_CRE(2011)01-17
Pondelok, 17. januára 2011
html 
Značka „Európske dedičstvo“ (rozprava)
P7_CRE(2010)12-16
Štvrtok, 16. decembra 2010
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)12-16
Štvrtok, 16. decembra 2010
html 
A7-0311/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Právne oznámenie