Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)11-23
Utorok, 23. novembra 2010
html 
A7-0305/2010
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE(2010)11-23
Utorok, 23. novembra 2010
html 
A7-0292/2010
Vysvetlenia hlasovania (3)
P7_CRE(2010)11-23
Utorok, 23. novembra 2010
html 
A7-0299/2010
Vysvetlenia hlasovania (4)
P7_CRE(2010)11-23
Utorok, 23. novembra 2010
html 
A7-0296/2010
Vysvetlenia hlasovania (5)
P7_CRE(2010)11-23
Utorok, 23. novembra 2010
html 
A7-0184/2010
Vysvetlenia hlasovania (6)
P7_CRE(2010)11-23
Utorok, 23. novembra 2010
html 
A7-0315/2010
Predloženie pracovného programu Komisie na rok 2011 (rozprava)
P7_CRE(2010)11-23
Utorok, 23. novembra 2010
html 
Zjednodušenie SPP (rozprava)
P7_CRE(2010)11-23
Utorok, 23. novembra 2010
html 
Program práce
P7_CRE(2010)11-22
Pondelok, 22. novembra 2010
html 
Dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov – Viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej a na ňu zameraný rybolov – Zákaz triedenia a obmedzenia lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu – Využívanie cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre (rozprava)
P7_CRE(2010)11-22
Pondelok, 22. novembra 2010
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Právne oznámenie