Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)10-21
Štvrtok, 21. októbra 2010
html 
A7-0266/2010
Príprava zasadnutia Európskej rady (28. – 29. októbra) – Prípravy samitu G20 (11. – 12. novembra) – Finančná, hospodárska a sociálna kríza: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať – Zlepšovanie rámca stability a hospodárskeho riadenia EÚ, najmä v eurozóne (rozprava)
P7_CRE(2010)10-20
Streda, 20. októbra 2010
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)10-20
Streda, 20. októbra 2010
html 
A7-0283/2010
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE(2010)10-20
Streda, 20. októbra 2010
html 
A7-0281/2010
Vysvetlenia hlasovania (3)
P7_CRE(2010)10-20
Streda, 20. októbra 2010
html 
A7-0284/2010
Pomoc pre Pakistan a možné následky na odvetvie európskeho priemyslu (rozprava)
P7_CRE(2010)10-20
Streda, 20. októbra 2010
html 
Označovanie krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín (rozprava)
P7_CRE(2010)10-20
Streda, 20. októbra 2010
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)10-19
Utorok, 19. októbra 2010
html 
A7-0262/2010
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE(2010)10-19
Utorok, 19. októbra 2010
html 
A7-0260/2010
Vysvetlenia hlasovania (3)
P7_CRE(2010)10-19
Utorok, 19. októbra 2010
html 
A7-0217/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Právne oznámenie