Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Nový podnet pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry (rozprava)
P7_CRE-REV(2010)06-17
Štvrtok, 17. júna 2010
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE-REV(2010)06-17
Štvrtok, 17. júna 2010
html 
RC-B7-0370/2010
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE-REV(2010)06-17
Štvrtok, 17. júna 2010
html 
B7-0344/2010
Vysvetlenia hlasovania (3)
P7_CRE-REV(2010)06-17
Štvrtok, 17. júna 2010
html 
RC-B7-0346/2010
Vysvetlenia hlasovania (4)
P7_CRE-REV(2010)06-17
Štvrtok, 17. júna 2010
html 
A7-0150/2010
Prípravy na zasadnutie Európskej rady (17. júna 2010) - Prípravy na samit G20 (26. – 27. júna) (rozprava)
P7_CRE-REV(2010)06-16
Streda, 16. júna 2010
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE-REV(2010)06-16
Streda, 16. júna 2010
html 
A7-0109/2010
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)05-20
Štvrtok, 20. mája 2010
html 
A7-0108/2010
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE(2010)05-20
Štvrtok, 20. mája 2010
html 
A7-0129/2010
Výsledok samitu zo 7. mája 2010 a zasadnutia Rady ECOFIN – Aký je politický význam stratégie EÚ 2020 v súvislosti so súčasnou finančnou a hospodárskou krízou? – Dôsledky finančnej a hospodárskej krízy pre stratégiu EÚ 2020 a jej riadenie – Aký je význam stratégie EÚ 2020 v súvislosti so súčasnou finančnou a hospodárskou krízou? (rozprava)
P7_CRE(2010)05-19
Streda, 19. mája 2010
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Právne oznámenie