Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Európa 2020 – nová európska stratégia pre zamestnanosť a rast (rozprava)
P7_CRE(2010)05-05
Streda, 5. mája 2010
html 
Elektrické vozidlá (rozprava)
P7_CRE(2010)05-05
Streda, 5. mája 2010
html 
Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
P7_CRE(2010)05-05
Streda, 5. mája 2010
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)03-25
Štvrtok, 25. marca 2010
html 
A7-0047/2010
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE(2010)03-25
Štvrtok, 25. marca 2010
html 
A7-0048/2010
Vysvetlenia hlasovania (3)
P7_CRE(2010)03-25
Štvrtok, 25. marca 2010
html 
A7-0059/2010
Vysvetlenia hlasovania (4)
P7_CRE(2010)03-25
Štvrtok, 25. marca 2010
html 
A7-0033/2010
Vysvetlenia hlasovania (5)
P7_CRE(2010)03-25
Štvrtok, 25. marca 2010
html 
A7-0029/2010
Vysvetlenia hlasovania (6)
P7_CRE(2010)03-25
Štvrtok, 25. marca 2010
html 
A7-0034/2010
Priority pre rozpočet na rok 2011 – Oddiel III – Komisia – Rozpočtové usmernenia: 2011 – ďalšie oddiely (rozprava)
P7_CRE(2010)03-24
Streda, 24. marca 2010
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Právne oznámenie