Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
181 182 183 184 185 186 187
Politika kvality poľnohospodárskych výrobkov: akú stratégiu zvoliť? (rozprava)
P7_CRE(2010)03-24
Streda, 24. marca 2010
html 
Následky celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy na rozvojové krajiny a rozvojovú spoluprácu (krátke prednesenie)
P7_CRE(2010)03-24
Streda, 24. marca 2010
html 
Investície do nízkouhlíkových technológií (rozprava)
P7_CRE(2010)03-11
Štvrtok, 11. marca 2010
html 
Následky búrky Xynthia v Európe (rozprava)
P7_CRE(2010)03-11
Štvrtok, 11. marca 2010
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)03-11
Štvrtok, 11. marca 2010
html 
B7-0148/2010
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2010)03-10
Streda, 10. marca 2010
html 
RC-B7-0151/2010
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE(2010)03-10
Streda, 10. marca 2010
html 
RC-B7-0154/2010
Vysvetlenia hlasovania (3)
P7_CRE(2010)03-10
Streda, 10. marca 2010
html 
RC-B7-0181/2010
Vysvetlenia hlasovania (4)
P7_CRE(2010)03-10
Streda, 10. marca 2010
html 
RC-B7-0137/2010
Kuba (rozprava)
P7_CRE(2010)03-10
Streda, 10. marca 2010
html 
181 182 183 184 185 186 187
Právne oznámenie