Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
181 182 183 184 185 186 187
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2009)10-20
Utorok, 20. októbra 2009
html 
A7-0023/2009
Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2010 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) – Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2010 (oddiel III) (rozprava)
P7_CRE(2009)10-20
Utorok, 20. októbra 2009
html 
− Zmena nariadenia (ES) č. 1234/2007 („nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov“) (rozprava)
P7_CRE(2009)10-20
Utorok, 20. októbra 2009
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2009)10-08
Štvrtok, 8. októbra 2009
html 
A7-0021/2009
Vysvetlenia hlasovania (2)
P7_CRE(2009)10-08
Štvrtok, 8. októbra 2009
html 
A7-0011/2009
Vysvetlenia hlasovania (3)
P7_CRE(2009)10-08
Štvrtok, 8. októbra 2009
html 
B7-0082/2009
Výsledok referenda v Írsku (rozprava)
P7_CRE(2009)10-07
Streda, 7. októbra 2009
html 
Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
P7_CRE(2009)10-07
Streda, 7. októbra 2009
html 
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2009)09-17
Štvrtok, 17. septembra 2009
html 
RC-B7-0047/2009
Vysvetlenia hlasovania
P7_CRE(2009)09-16
Streda, 16. septembra 2009
html 
181 182 183 184 185 186 187
Právne oznámenie