Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Predĺženie platnosti dohody o vedeckej a technickej spolupráci ES – USA (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Dohoda o stabilizácii a pridružení ES – Srbsko (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Genetické zdroje (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Rovnosť žien a mužov v roku 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Prístup verejnosti k dokumentom 2011 – 2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie