Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nezákonná výroba a obchodovanie so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Dohoda medzi EÚ a Čínou, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharska a Rumunska v rámci ich pristúpenia k EÚ (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Dovoz hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a zvýšené clá uplatňované Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Pobrežím Slonoviny: protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Dovoz určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy na obdobie 2014 – 2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť Fínska EGF/2013/001 FI/Nokia (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť Nemecka EGF/2013/003 DE/First Solar (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2012/011 DL/Vestas – Dánsko) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Rámec na ozdravenie a riešenie krízových situácií nebankových inštitúcií (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie