Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Priemyselná politika EÚ v oblasti kozmického priestoru (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Cloud computing (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Hodnotiaca správa týkajúca sa orgánu BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Spoločná rybárska politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Severovýchodný Atlantik: hlbokomorské populácie rýb a rybolov v medzinárodných vodách (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Dovoz ryže s pôvodom v Bangladéši (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie