Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Program v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Štvrtok, 21. novembra 2013
html 
Program na ochranu životného prostredia a klímy (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Štvrtok, 21. novembra 2013
html 
Akčný program pre dane (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Štvrtok, 21. novembra 2013
html 
Akčný program pre colníctvo (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Štvrtok, 21. novembra 2013
html 
Poistenie a zaistenie (Solventnosť II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Štvrtok, 21. novembra 2013
html 
Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Štvrtok, 21. novembra 2013
html 
Akčný plán pre podnikanie 2020 – opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe (B7-0466/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Štvrtok, 21. novembra 2013
html 
Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Štvrtok, 21. novembra 2013
html 
Európska obranná technologická a priemyselná základňa (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Štvrtok, 21. novembra 2013
html 
Posilnenie sociálneho rozmeru HMÚ (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Štvrtok, 21. novembra 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie