Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 7/2013 – posilnenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) v záujme riešenia otázky nezamestnanosti mladých, chudoby a sociálneho vylúčenia vo Francúzsku, v Taliansku a Španielsku (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 8/2013 (NOR2 bis) – zvýšenie platieb podľa okruhov VFR a nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – stavebné materiály, Španielsko) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Dohoda o vládnom obstarávaní (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Program Erasmus pre všetkých (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Program Tvorivá Európa (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Program Európa pre občanov (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Nástroj na prepojenie Európy (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie