Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Transeurópska dopravná sieť (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Štatistiky v poľnohospodárstve a rybolove (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Ochrana a využitie cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Doplnkový výskumný program pre projekt ITER (2014 – 2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre jadrovú energiu (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Spolupráca v oblasti jadrovej bezpečnosti (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Spoločné ustanovenia o európskych fondoch - Európsky sociálny fond - Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Investície pre rast a zamestnanosť - Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Európska územná spolupráca - Kohézny fond - Európske zoskupenie územnej spolupráce (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Nástroj na prepojenie Európy - Transeurópska dopravná sieť (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pondelok, 18. novembra 2013
html 
Dohoda o vládnom obstarávaní (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pondelok, 18. novembra 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie