Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/025IT/Lombardsko – Taliansko (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Utorok, 8. októbra 2013
html 
Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili – Taliansko (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Utorok, 8. októbra 2013
html 
Korupcia vo verejnom a v súkromnom sektore: vplyv na ľudské práva v tretích krajinách (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Utorok, 8. októbra 2013
html 
Strategické plánovanie: rozpočtové dôsledky na budovanie kapacít (A7-0265/2013 - James Elles)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Utorok, 8. októbra 2013
html 
Medzinárodné právo súkromné a zamestnávanie (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Utorok, 8. októbra 2013
html 
Zodpovednosti vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Utorok, 8. októbra 2013
html 
Výroba, prezentácia a predaj tabakových a súvisiacich výrobkov (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Utorok, 8. októbra 2013
html 
Protokol medzi EÚ a Mauritániou o rybolovných možnostiach a finančnom príspevku (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Utorok, 8. októbra 2013
html 
Gendercída (rodovo podmienené vraždenie): chýbajúce ženy? (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Utorok, 8. októbra 2013
html 
Rozpočtové obmedzenia pre regionálne a miestne orgány, pokiaľ ide o štrukturálne fondy EÚ (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Utorok, 8. októbra 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právne oznámenie