Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Biocídne výrobky (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Šľachtenie rastlín (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy - Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov - Železničná agentúra Európskej únie - Jednotný európsky železničný priestor - Bezpečnosť železníc - Interoperabilita systému železníc (pokračovanie rozpravy)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy - Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov - Železničná agentúra Európskej únie - Jednotný európsky železničný priestor - Bezpečnosť železníc - Interoperabilita systému železníc (pokračovanie rozpravy) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Program práce
P7_CRE-REV(2014)02-24
Pondelok, 24. februára 2014
html 
Cieľ zníženia emisií CO2 z[nbsp ]nových osobných automobilov do roku 2020 (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Pondelok, 24. februára 2014
html 
Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Pondelok, 24. februára 2014
html 
Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Pondelok, 24. februára 2014
html 
Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie