Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
Odporúčanie pre rozhodnutie predložené v súlade s článkom 88 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu nariadenia Komisie, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre čerstvé, chladené a mrazené mäso zo svíň, oviec, kôz a hydiny (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
Odporúčanie pre rozhodnutie predložené v súlade s článkom 87a ods. 4 rokovacieho poriadku o delegovanom nariadení Komisie EÚ č. .../ ... z 28. augusta 2013, ktorým sa stanovuje príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (B7-0089/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
Odporúčanie pre rozhodnutie predložené v súlade s článkom 88 ods. 4 písm. d) a článkom 87a ods. 6 rokovacieho poriadku nevzniesť námietky voči návrhu nariadenia Komisie (EÚ) č. …/… , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010, najmä s cieľom určiť objemy emisných kvót skleníkových plynov určených na obchodovanie formou aukcie v období 2013 – 2020 (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
Situácia na Ukrajine (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
Situácia v Sýrii (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
Situácia v Egypte (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2013 (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2013 (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2013 (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie