Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Výbušniny na civilné použitie (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Neautomatická činnosť na trhu (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Elektromagnetická kompatibilita (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov na trhu (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Jednoduché tlakové nádoby (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Prechod na celoúnijné úhrady a inkasá (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie