Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Malé poľnohospodárske podniky (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Oceliarsky priemysel v Európe (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorok, 4. februára 2014
html 
Malé poľnohospodárske podniky (stručná prezentácia)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Pondelok, 3. februára 2014
html 
Uvedenie geneticky modifikovanej kukurice na trh na účely pestovania (B7-0007/2014) (hlasovanie)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Reindustrializácia Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Povolenie pre Francúzsko uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie