Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Varstvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Sprememba obdobja uporabe Odločbe 2004/162/ES o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Sprememba določb Poslovnika o parlamentarnih vprašanjih (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Predlog spremembe proračuna št. 1/2014: tehnične prilagoditve v zvezi z Evropskim investicijskim skladom, Obzorjem 2020 in skupnim podjetjem Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Emisije ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Invazivne tujerodne vrste (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Sreda, 16. april 2014
html 
Ribolov skuše v severovzhodnem Atlantiku - Ohranitev brancina (razprava)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Četrtek, 13. marec 2014
html 
Vloga in delovanje trojke v zvezi z državami v programu euroobmočja (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Četrtek, 13. marec 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo