Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Geografske označbe aromatiziranih vinskih proizvodov (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Torek, 14. januar 2014
html 
Tehnologija zajemanja in shranjevanja CO2 (A7-0430/2013 - Chris Davies)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Torek, 14. januar 2014
html 
Akcijski načrt za e-zdravje za obdobje 2012–2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Torek, 14. januar 2014
html 
Kriza zaradi pomanjkanja hrane, goljufije v prehranski verigi in nadzor nad njimi (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Torek, 14. januar 2014
html 
Učinkovite inšpekcije dela kot strategija za izboljšanje pogojev dela v Evropi (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Torek, 14. januar 2014
html 
Finančna udeležba zaposlenih pri dobičku podjetij (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Torek, 14. januar 2014
html 
Socialno varstvo za vse, tudi za samozaposlene delavce (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Torek, 14. januar 2014
html 
Novo programsko obdobje kohezijske politike (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Torek, 14. januar 2014
html 
Plastični odpadki v okolju (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Torek, 14. januar 2014
html 
Regionalno znamčenje (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Torek, 14. januar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo