Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četrtek, 12. december 2013
html 
Poročilo o napredku Albanije za leto 2013 (B7-0556/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četrtek, 12. december 2013
html 
Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.-20. decembra 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četrtek, 12. december 2013
html 
Ustavne težave upravljanja Evropske unije na več ravneh (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četrtek, 12. december 2013
html 
Odnosi Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četrtek, 12. december 2013
html 
Politika za zeleno infrastrukturo (B7-0549/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četrtek, 12. december 2013
html 
Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četrtek, 12. december 2013
html 
Poziv k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četrtek, 12. december 2013
html 
Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program Pericles 2020) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Sprememba Uredbe (EU) št. 99/2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravno obvestilo