Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Evropski akcijski načrt za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Ustavne težave upravljanja Evropske unije na več ravneh (razprava)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Splošni tarifni preferenciali (GSP+) (razprava)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Politika za zeleno infrastrukturo (razprava)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Sreda, 11. december 2013
html 
Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (razprava)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Program za pravosodje za obdobje od 2014 do 2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Program za pravice in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Avtonomni trgovinski preferenciali za Moldavijo (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Sporazum med EU in Marokom o partnerstvu v ribiškem sektorju: protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Konvencija Mednarodne organizacije dela o varnosti pri uporabi kemikalij pri delu (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravno obvestilo