Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in ZDA (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Nagojski protokol o dostopu do genskih virov (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Pridelava rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med evropskima skupnostma in Srbijo (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Genski viri (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Izdajanje elektronskih računov pri javnih naročilih (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Letno poročilo 2012 Evropske investicijske banke (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Enakost med ženskami in moškimi v letu 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
Dostop javnosti do dokumentov v obdobju 2011-2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Torek, 11. marec 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo