Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vesoljska industrijska politika EU (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Rračunalništvo v oblaku (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Poročilo o oceni BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Skupna ribiška politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Severovzhodni Atlantik: globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Uvoz riža s poreklom iz Bangladeša (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravno obvestilo