Razprave
Rezultati: 1.864 za besede: "7. mandat, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oblikovanje meril za določitev, kdaj se predelani papir ne obravnava več kot odpadek na podlagi člena 6(1) Direktive 2008/98/ES o odpadkih
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Vidiki enakosti spolov v evropskem okviru za nacionalne strategije vključevanja Romov (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Razvoj in izgradnja države v Južnem Sudanu (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
CARS 2020: akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Prostovoljstvo in prostovoljne dejavnosti v Evropi (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Torek, 10. december 2013
html 
Skupna ribiška politika - Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (razprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedeljek, 9. december 2013
html 
Severovzhodni Atlantik: globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah - Stanje ribolova skuše v severovzhodnem Atlantiku (razprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedeljek, 9. december 2013
html 
Sporazum med EU in Marokom o partnerstvu v ribiškem sektorju: protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka (razprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedeljek, 9. december 2013
html 
Sporazum med EU in Marokom o partnerstvu v ribiškem sektorju: protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka (razprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedeljek, 9. december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravno obvestilo